Artists

Jan H Börjesson

Jan H Börjesson

Jan H Börjesson (f 1969) utbildade till organist vid musikhögskolan i Göteborg 1887-1992. Som orgellärare hade han bl.a. Rune Wåhlberg, Hans Davidsson, Hans-Ola Ericsson och Jacques van Oortmerssen. 2000-2016 arbetade han som organist i Sankt Pauli kyrka i Göteborg och är sedan 2016 organist i Kalmar domkyrka. Jan H Börjesson har konserterat flitigt i Sverige och en rad andra länder. Han arbetar även som sångare, skribent och orgelkonsult.

This artist appears on