Arken

TickeTack
FR-020

Clear


Och det hände sig
Vattenmara
Lätt som en plätt
Sjösättning
Hugg i å håll
Långtråkigt
Över havet
Kossan Kristina
Älg överbord
Veganpsalm
Vad ska vi äta då?
Sätt knorr på livet
Stjärnorna
Hur djupt är havet?
Sjörövarpudlar
Stormen kommer
Rut flyger
Landsamba
Hoppiland

Vind i kalsongerna – kasta Loss!
An exciting story about the animals that missed Noa’s ark. All in Swedish.

Noaks ark har lättat ankar och kvar på stranden står en osannolik samling egensinniga djur. Regnet öser ner. För att klara sig undan den stora floden behöver djuren mod, uppfinningsrikedom och en stor dos samarbetsvilja. Nu gäller det att bygga en egen båt, att lära sig styra och inte minst att skaffa mat. Detta utan att decimera besättningen, för det är FÖRBJUDET att äta varandra. Arken är ett musikäventyr för alla små och stora barn, skrivet av TickeTacks medlemmar.

Vattenmara av Vilhelm Räv, Tommy Tiamo och Leffe Padda, Spytango av Tommy Tiamo och Mamaconda, Stjärnorna av Monkan Gibb och Rut E. Trotzig är några av låtarna. Berättare är Svante Grogarn som i samarbete med TickeTack också skrivit manus.
TickeTack är en fristående grupp med medlemmar ur Sångensemblen Amanda. Gruppen har tidigare givit ut den Grammisnominerade skivan Krakel Spektakel.

See more from the artists TickeTack - Patrick Rydman - Ingrid Brännström