Bara för sommarens skull

Göteborgs Kammarkör
Gunnar Eriksson

FR-042

Clear


Visa i vinden
Visa i skärgård
Visa till Fårö
Het dag på Fåröstrand
Dryckesvisa till sommaren
Vad gör vi med sommaren, kamrater
ur Disa Nilsons visor: Vandring i ett gotländskt änge
Promenad till Hångers källa
Fosterländskt tal vid sommartinget
Kommunala sammanträdesmänniskor
Samtal vid Litorinas hav
Signelse-visa
Dikt vid havet
Intro Vilda nätter
Vilda nätter
Bara för sommarens skull
Natt på heden
Naturens sorg
Vakna först i sommartid
Den röda drömmen