Frost

Groupa
FR-040

Clear


Veckan, The Week listen (Jonas Simonsson)
Mørgodøgg, Moring Dew listen (Terje Isungset)
Psalm/Hellebergs minne, Mats Hellberg in memoriam listen (Trad after Finn Karin, Rättvik/Mats Edén)
Den tyste, The Quiet One listen (Mats Edén)
Den vackre, The Lovely One listen (Mats Edén)
Grammishalling, Award Halling listen Polska från Småland Lauslåten (Mats Edén/Trad Småland/Trad after Eirik Toresgaard)
Frost/Chokladpojkarna, The Chocolate Boys listen (Mats Edén)
Glasstruten, The Ice-Cream Cone listen (Jonas Simonsson)
Liljekonvalj, Lily-of-the-Valley listen (Mats Edén)
Skorsviken listen (Trad after Ånon Egeland)
Den siste listen (Jonas Simonsson)
See more from the artists Groupa - Mats Edén - Jonas Simonson - Terje Isungset