Luftslottet

Markatta
FR-051

Clear


Så var det en gång
Eldsjälen
Vattenvals
Jordingen
Vandringsvisa
Silvriga bäcken
Ensamma berget
Luftprinsessan
Så var det en gång

Luftslottet är Markattas andra skiva. Det är en härlig, spännande, och mycket fantasieggande musiksaga inspirerad av de fyra elementen jord, eld, vatten och luft.

Den rytmiska och suggestiva musiken från världens alla hörn, ledsagar oss när vi möter den ivriga Eldsjälen, den dansande Vattenanden och den kloka Jordingen. Tillsammans ger de sig av på en farlig färd mot Luftslottet för att befria den lilla Luftprinsessan vars toner inte längre kan höras mellan himmel och jord …

Inspelad av Sveriges Radio P3 Göteborg i juni 1998
Inspelning och mixning: Monica Palmeborn
Inspelningsproducent: Inga Rexed